T: 400-882-0090
当前位置:
RAKU-TOOL PU浇铸树脂

RAKU-TOOL PU浇铸树脂


用于治具,模型制作


0.00
0.00
  


用于治具,模型制作


RAKU-TOOL®PU浇铸树脂
用于治具和模型制作

· 可用于制作结构模型、组装治具、型板、芯盒等
· 手动浇铸、防潮

· 高断裂伸长率


技术参数
:

  
固化剂
PC-3410
PH-3911
PC-3411
PH-3911
PC-3451
PH-3952
混合比 100  :300 100  :1000 100  :60
颜色与外观 黑色 黑色 米色
特性 手动浇铸、防潮、适用期长、高断裂伸长率 耐磨、抗冲击
用途特性 结构模型、组装治具、抗冲击材料 用于制作型板、芯盒;
适用期(min) 85-95 50-55 20-25
硬度(ISO868)Shore A 45-50 80-85 60-65
密度(ISO 1183) g/cm3 1.1 1.1 1.1
浇铸层厚(mm) 50 50 10

非金属模具材料

Non-metallic Tooling

         
 • RAKU-TOOL SB-0470

  RAKU-TOOL SB-0470

  造型板(SB)

  0.00

  0.00

 • RAKU-TOOL SB-0351

  RAKU-TOOL SB-0351

  造型板(SB)

  0.00

  0.00

 • RAKU-TOOL SB-0240

  RAKU-TOOL SB-0240

  造型板(SB)

  0.00

  0.00

 • RAKU TOOL SB-0080

  RAKU TOOL SB-0080

  造型板(SB)

  0.00

  0.00

 • RAKU TOOL SB-0140

  RAKU TOOL SB-0140

  造型板(SB)

  0.00

  0.00

 • RAKU TOOL MB-0600

  RAKU TOOL MB-0600

  模型板(MB)

  0.00

  0.00

 • RAKU-TOOL MB-0720

  RAKU-TOOL MB-0720

  模型板(MB)

  0.00

  0.00

 • RAKU-TOOL MB-0080

  RAKU-TOOL MB-0080

  模型板(MB)

  0.00

  0.00

 • RAKU-TOOL MB-0670

  RAKU-TOOL MB-0670

  模型板(MB)

  0.00

  0.00

 • RAKU-TOOL WB-1700

  RAKU-TOOL WB-1700

  工作板(WB)

  0.00

  0.00

 • RAKU-TOOL WB-1404

  RAKU-TOOL WB-1404

  工作板(WB)

  0.00

  0.00

 • RAKU-TOOL WB-1000

  RAKU-TOOL WB-1000

  工作板(WB)

  0.00

  0.00

 • RAKU-TOOL WB-1600

  RAKU-TOOL WB-1600

  工作板(WB)

  0.00

  0.00

 • RAKU-TOOLJ机器挤出模型糊

  RAKU-TOOLJ机器挤出模型糊

  RAMPF糊状代木

  0.00

  0.00

 • RAKU-TOOL PU浇铸树脂

  RAKU-TOOL PU浇铸树脂

  RAMPF浇铸树脂

  0.00

  0.00

 • 模型制作的常用工艺比较

  模型制作的常用工艺比较

  汽车模型工艺

  0.00

  0.00